คัดเลือกบทอ่านจากหนังสือคำสอนของพ่อ

กิจกรรม : คัดเลือกบทอ่านจากหนังสือคำสอนของพ่อ
วันที่ 27 ก.ย. 2564 - 27 ก.ย. 2564
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
การวิเคราะห์บทอ่านจากหนังสือคำสอนของพ่อ(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา และคัดเลือกจนได้บทอ่านสำรับนักเรียนระดับประถมศึกษา