ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา

@9 พ.ย. 61 21:25
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เริ่มติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา และทำการทดสอบการใช้งาน

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ