การพัฒนาโครงการของทุกปี

จังหวัดไม่ผ่านรอบแรกกำลังพัฒนาส่งพิจารณาปรับแก้ผ่านไม่ผ่านยกเลิกได้รับการสนับสนุนรวม
- 1 - - - - - - 1
ตรัง - 2 - - - - - - 2
นราธิวาส - 4 - - - - - - 4
ปัตตานี - 4 - - - - 1 - 5
ยะลา - 7 - - - - - - 7
สงขลา - 14 - - - - 1 - 15
สตูล - 2 - - - - - - 2
รวม - 34 - - - - 2 - 36
0% 94% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 100%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ