รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inกำลังพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาไทยในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้
โดย sa-ooh
110.00 1 ก.พ. 62 5 ก.ย. 62 20:19 น.
2 assignment_turned_inกำลังพัฒนา สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้
โดย Ab-dulloh Dalaeboh
0.00 1 ก.พ. 62 2 ก.พ. 62 15:29 น.
3 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โดย นายอัศวยุช เทศอาเส็น
300,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 12:12 น.
4 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะอาชีพจังหวัดยะลา
โดย hasmakano
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 12:08 น.
5 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โดย MrAli Antonio
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:49 น.
6 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
โดย viparat Nulnak
100.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:46 น.
7 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย wutthichai
200,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:31 น.
8 assignment_turned_inกำลังพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง:การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตยุค Thailand 4.0ในพื้นที่ชายแดนใต้
โดย janj
850.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:28 น.
9 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC
โดย samorn
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:20 น.
10 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง
โดย PitchayaSuwanno
10,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:18 น.
11 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
โดย nareerat
6,500.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 11:16 น.
12 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง
โดย yuwareeyah
2,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:48 น.
13 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน
โดย ลักษมี วิทยา
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:47 น.
14 assignment_turned_inกำลังพัฒนา ลบทิ้ง
โดย pachineetemrat
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:46 น.
15 assignment_turned_inกำลังพัฒนา สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้
โดย Ab-dulloh Dalaeboh
56,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:45 น.
16 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก
โดย piyaporn
12,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:45 น.
17 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการมหาวิทยาลัยตัวอย่าง ปี 2562
โดย Momo
16,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:44 น.
18 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการตัวอย่าง ปี62
โดย jutatip
160,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:44 น.
19 assignment_turned_inกำลังพัฒนา ทดสอบ
โดย Jaroon
7,000.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:44 น.
20 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพ
โดย tanaphant
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:43 น.
21 assignment_turned_inยกเลิก ไม่ระบุชื่อ
โดย asma
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:43 น.
22 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง
โดย parichart
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:42 น.
23 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนยุวชนชาวประมง โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
โดย PORNPEN
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:41 น.
24 assignment_turned_inยกเลิก ทดสอบ**
โดย chutimadee
7,500.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:41 น.
25 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U_School Mentoring กรณีศึกษา; โรงเรียนหาดปากเมง
โดย juntrauieng
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:37 น.
26 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โดย amarin
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:33 น.
27 assignment_turned_inกำลังพัฒนา การบริการวิชาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทอ่านหนังสือของพ่อ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)
โดย amonwan
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:32 น.
28 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โดย panjeenpsu
11,600.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:31 น.
29 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดย robineooze
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:31 น.
30 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ วชช.ยะลา
โดย supamach
14,400.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:29 น.
31 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย withawat
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:20 น.
32 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ
โดย supamach
0.00 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 62 10:18 น.
33 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย withawat
0.00 1 ก.พ. 62
34 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โรงเรียนสุขภาพดี
โดย pongtheps
0.00 1 ก.พ. 62
35 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย withawat
0.00 1 ก.พ. 62
36 assignment_turned_inกำลังพัฒนา ไม่ระบุชื่อ
โดย
0.00 22 ก.ค. 2567
รวม 804,060.00